GL. Sporvogn køreplan 1941

Sporvejsdrift
mail@sporvejsdrift.dk

lbusanim[1]

Billetter

GL.BUS Køreplan 1941

I Vores arkiv har vi en del billetter de første som se her er fra først i 1930erne. og med reklame på bagsiden.

ÅS-Billet1 copy-a
ÅS-Billet 1A copy-b

ÅS-Billet 2

ÅS-Billet 3

ÅS-Billet 2A

ÅS-Billet 4

De blå billetter er ligeledes fra 1930erne og blev brugt på Sporvogns- linierne 1 og 2, omstigning kunne kun finde sted på Banegårdspladsen Omstigningsbilletten med nr. 1287 er fra Linje 1 og billetten med nr. 069130 er fra en linje 2, de har smme reklame på bagsiden. og overgangsbilletten er uden reklame på bagsiden.

ÅS-Billet 8
ÅS-Billet 6
ÅS-Billet 7
ÅS-Billet 7A

ÅS-Billet 8A

Sporvognsbiletter fra 1930erne Billetten med nr. 55273 blev taget i brug ca. 1930 efter at linie 2 var kommet til omstigningsreglerne er trykt på bagsiden, nogle af billetterne havde omstigningsregler på bagsiden og på ander stod de på forsiden, og med en reklame på bagsiden.

ÅS-Billet 34 copy-A

I følge opslag den 5. juli 1952 kan man læse følgende: Fra og med den 6. juli 1952 påbegyndes udleveringen af en ny type bivognsbiletter til, lige ud kørsel, billetten ses til venstre. ændringen foretages dels for at forenkle systemet og dels for at spare papir. Ved billetudstedelsen skal der kun klippes eet hul, nemlig i det bogstav, der angiver, hvortil sporvognen kører, d.v.s. Ved kørsel mod Remissen klippes i R, mod Marienlund klippes i M, og mod Kongsvang klippes i K, denne type billetter er blokbilletter.

Til dagspressen udtaler sporvejs direktøren at denne nye billet er lavet for at spare på papiret. Og at R M K står for Remissen, Marienlund & Kongsvang. Den gamle type billetter udleveres stadig indtil alle serierne er brugt.

ÅS-Billet 35 copy-A

Som bekendt indførte Århus Sporveje en ny type maskinbilletter den 31. maj 1954.
Men allerede fra og med tirsdag den 23 september 1952 blev der forsøgsvis sat nogle billetmaskiner i drift på linie 8, her brugte man billetten til venstre, fra den 15. oktober 1952 brugte man billetten til højre på nogle prøvemaskiner på linie 4. billetten er ubrugt da den sidder på et gl. opslag.
Maskinerne udsteder omstigningsbilletter af denne type, billetterne er forsynet med løbenummer og ved udstedelsen stemples måned,dato og klokkeslet.
Den viste billet er stemplet, IX = september, dato 26 klokken 1 02 = så er billetten udsted i tidsrummet 1,02 - 1,15 og absolut sidste gyldighedsfrist 2,15.

Ny omstigning 1952-1-300dpi
ÅS-Billet 35 copy-A

Det er den første type maskinbillet, da den har teksten
Bell Punch co

 

Ny omstigning 1952-1-300dpi
ÅS-Billet 39 copy-A
Billet lige ud
ÅS-Billet 36 copy-A
ÅS-Billet 36A copy-AB
ÅS-Billet 37 copy-A

Det er de maskin- billetter vi har PT. skulle der være nogen. Som har billetter som vi har hører vi gerne herom.

ÅS-Billet 38 copy-A
ÅS-Billet 40 copy-A
ÅS-Billet 40A copy_A

Mandag den 31. maj 1954 blev der indført en ny type billetmaskiner og Billetter denne type billetter blev brugt frem til 1980 hvor man gik over til selvbilletering.
De nye billetmaskiner er fremstillet af Bell Punch co. I England og leveret af Systémex A/S i København.
Samme dag blev der også taget nye type betalingskasser i brug , Kristian kirks telefonfabrikker i Århus stod for fremstillingen af disse betalingskasser.
Århus Sporveje anskaffede 2 forskellige billetmaskinerne en enkelt maskine og en dobbeltmaskine.

Vekselautomaten Er fremstillet hos Kristian Kirks telefonfabrikker i Århus og taget i brug ført i 1950erne, automaterne er bygget om efter den 1.4.1968. De blev brugt frem til 1980 hvor man gik over til selvbilletering.
De nye billetmaskiner samt betalingskasse og vekselautomaten ses herunder.

ÅS-Billet 9 copy
28-08.08.2008 024 copy
Reg nr. 7x3a copy
Reg nr. 7x264b copy
22.05.2011 002-C

De forskellige billetter der vises her er brugt i en periode på 26 år. den lyserøde LIGE UD blev kun brugt i bivogne, men den har også været brugt som overgangsbillet denne information har vi fra et opslag til trafikpersonalet fra den 14-2-1959 teksten på opslaget: Det gøres herved opmærksomt på, at der herefter vil blive taget nye overgangsbilletter i brug. Der er således 2 slags gyldige overgangsbilletter som vedhæftet.
(SE Lige ud Billet med nr. 89-025001 og Overgangsbillet med 122997)

Århus Sporveje brugte billetter med anden tekst som eks. kan det oplsyes at vi er i besidelse af et opslag den 23.5.1959 der fortæller at i den Britiske uge som var fra den 23. maj til 31 maj 1959.
Hvor der kørte en Dobbeltdækker bus som ekstravogn på linie 3.
Der billetteres som tidligere på bivognene, d.v.s der udstedes timebilletter og ligeudbilletter men ikke overgangsbilletter. Timebilletterne er gyldige på alle vogne efter de gældende regler og er i første omgang blå, mærket SYSTÉMEX men kan senere blive grønne, gule og hvide. Der står ikke Århus Sporveje på dem.

Det vides også at man har brugt billeter med teksten kontrol men i hvilken anledning vides

Billet Systemex 1959
08.07.2011 009-A
08.07.2011 013-A
Dogdæk Britiskuge 1959-1RAR

Sporvejsdrift har fået en meget gammel billet fra Aarhus Omnibus Selskab, (A.O.S.) selskabet kørte i perioden 1896 til 1903, dvs. sige, at billetten er over 100 år gammel.
Denne lille billet har jeg lige erhvervet fra en mand på Fyn. den måler 3,8 x 1,4 cm.

Jeg har længe søgt efter gamle billetter fra Aarhus Elektriske Sporveje (AES) og gør det stadig lige som jeg er interesseret i gamle billetter fra Århus Sporveje som jeg ikke har.

Så kunne det også min interesse, og evt. at købe eller bytte med andre gamle billetter.

at der lige skulle komme så gammel billet der var endnu ældre det er helt fantastisk,

Billetten er en strækningsbillet enten fra Østbanen til Torvene eller Torvene til Hovedbanegården, Hovedbanegården til Frederiks alle og omvendt.

Den blev solgt som abonnementskort med (24 billetter a'5 øre) a' 1 Kr. abonnementskort kunne købes hos konduktørerne.

OAS-Billet 1896-1903

 

Forsiden   Sporvejshistorie   Sporvogne   Sporvejsdrift   Busser   Billetter   LINK   Div. Billeder   Pressefoto   Downloads   Efterlysninger   Ris og Ros   Spørgsmål