Billetter

SPORVEJSDRIFT

mail@sporvejsdrift.dk

BILLETTER

I Vores arkiv har vi en del billetter, den første som se her er fra Aarhus Omnibus Selskab, der ejes af vognmand J.C. Dyhr og kørte i perioden 24. april 1896 - 31. august 1903. Billetten har teksten A.O.S. 5 øre

Bemærk denne sider er ikke helt færdig, vi viser ikke alle typer af billettet, de øvrige kan ses på siden. DOWNLODS

De øvrige billetter er fra Aarhus Sporveje og fra først i 1930erne. og med reklame på bagsiden.

De blå billetter er ligeledes fra 1930erne og blev brugt på Sporvogns- linierne 1 og 2, omstigning kunne kun finde sted på Banegårdspladsen Omstigningsbilletten med nr. 1287 er fra Linje 1 og billetten med nr. 069130 er fra en linje 2, de har smme reklame på bagsiden. og overgangsbilletten er uden reklame på bagsiden.

Forside

Bagside

Der var særligeregler for brug af overgangsbilletter,

Disse billetter var kun gyldige til omstigning fra Ekstra vogne til ordinære vogne på samme linje, eller omvendt. overgangsbilletter blev brugt indtil man gik over til selvbetjening den 2. marts 1980.

Sporvognsbiletter fra 1930erne Billetten med nr. 55273 blev taget i brug ca. 1930 efter at linie 2 var kommet til omstigningsreglerne er trykt på bagsiden, nogle af billetterne havde omstigningsregler på bagsiden og på ander stod de på forsiden, og med en reklame på bagsiden

Forside

Forside

De 3 omstigningsbilletter her over er fra perioden 17. juli 1932 til 30 september 1936

Den 17 juli blev linjenettet udvidet med de 2 første buslinjer 3 og 4.

De vise med 3 forsider og en bagside, bagsideteksten er ens de 3 billetter,

Bagside

Tillægbillet blev brugt når man kørte ud over takstgrænserne

Forside

Forside

Bagside

De ovennævnte billettype blev taget i brug i 1946, der skal klippes dato, og på linje 1 i ettallet, på linje 2 i totallet, når der køres i mod Marienlund skal der også klippes i R, og når der køres imod Marselisborg eller Kongsvang skal der klippes i F

I følge internt opslag den 5. juli 1952 kan man læse følgende:

Fra og med den 6. juli 1952 påbegyndes udleveringen af en ny type bivognsbiletter til, lige ud kørsel, billetten ses til venstre, ændringen foretages dels for at forenkle systemet og dels for at spare papir. Ved billetudstedelsen skal der kun klippes eet hul, nemlig i det bogstav, der angiver, hvortil sporvognen kører, d.v.s. Ved kørsel mod Remissen klippes i R, mod Marienlund klippes i M, og mod Kongsvang klippes i K, denne type billetter er blokbilletter.


Til dagspressen udtaler sporvejs direktør.A.H.Dornonville de La Cour, at denne nye billet er lavet for at spare på papiret.

Og at R M K står for Remissen, Marienlund & Kongsvang.

Den gamle type billetter udleveres stadig indtil alle serierne er brugt.

Den første type maskinbillet,  har teksten Bell Punch co, nederst til venstre, de er fra samme firma som leverede billetmaskinerne.

Senere blev billetterne leveret af henholdsvis Systemex og Bireka.

I forbindelse med indførsel af et nyt billetsystem kom der også nye betalingskasser og Vekselautomater som kan ses på billederne til højre

Som bekendt indførte Århus Sporveje en ny type maskinbilletter Søndag den 30. maj 1954.


Men allerede fra og med tirsdag den 23 september 1952 blev der forsøgsvis sat nogle billetmaskiner i drift på linie 8, her brugte man billetten til venstre nr. 02988, fra den 15. oktober 1952 brugte man billetten til højre nr. 05092 på nogle prøvemaskiner på linie 4. billetten er ubrugt da den sidder på et gl. opslag.


Maskinerne udsteder omstigningsbilletter af denne type, billetterne er forsynet med løbenummer og ved udstedelsen stemples måned,dato og klokkeslet.

Den viste billet er stemplet, IX = september, dato 26 klokken 1 02 = så er billetten udsted i tidsrummet 1,02 - 1,15 og absolut sidste gyldighedsfrist 2,15.

SIDEN STOPPER HER

Billedet af vekselautomaten er en 3 grebs den findes også med 4 greb billede kommer senere.

Vekselautomaten er leveret af Kristian Kirks telefon- fabrikker i Århus, det samme er gældende for betalingskassen  til højre.